Pedagog szkolny Patrycja Miśko – Głazaczow (gabinet 211a)

 tel.: 505 363 729
e-mail: patrycja.misko@onet.pl 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 10 – 14

Wtorek: 8 – 13

Środa: 11 – 14

Czwartek: 10 – 17

Piątek: 9 – 13

Dyżur stały dla Rodziców:

Wtorek:               godz.   8 – 10

Czwartek:            godz. 15 – 17

Zalecam, żeby w pozostałych dniach i godzinach spotkania oraz konsultacje uzgadniać telefonicznie, ponieważ może się zdarzyć, że będę poza gabinetem (warsztaty, zajęcia w klasach, obserwacje lekcji itp.).