Patrycja Miśko-Głazaczow   (gabinet 111a)

tel.: 505 363 729


Godziny pracy:

Poniedziałek: 12 – 17

Wtorek: 8 – 13 lub 10 – 15

Środa: 10 – 13

Czwartek: 8:20 – 13:20

Piątek: 10 – 14

Dyżur stały dla Rodziców/Opiekunów:  poniedziałek: godz. 15:30  – 17

Wtorek: godz.   8 – 10  (proszę o wiadomość poprzez Librus lub sms/telefon celem poinformowania o przybyciu do poniedziałku do godz.20)

W przypadku pozostałych dni i godzin zalecam, żeby spotkania uzgadniać telefonicznie, ponieważ prowadzę zajęcia z uczniami, a także może się zdarzyć, że będę poza gabinetem (warsztaty, zajęcia
w klasach, obserwacje lekcji itp.).