Podręczniki i ćwiczenia do zajęć ogólnokształcących zostaną zakupione z dotacji oświatowej.

Nie podlegają jej podręcznik i ćwiczenia do religii oraz podręczniki branżowe

(do zajęć ogólnomuzycznych takich, jak kształcenie słuchu, audycje muzyczne itp.).

Niektóre z nich będą do zakupienia w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku z zestawem podręczników dla konkretnej klasy.

 

klasa 1    |     klasa 2    |      klasa 3

klasa 4   |     klasa 5    |     klasa 6

klasa 7   |   klasa 8