Fortepian czy skrzypce…

Violetta Borecka z klasy 4 – laury na dwóch konkursach zagranicznych

V Concurso Internacional de Piano Gran Klavier Ciudad de Alcalá, Hiszpania – jako uczennica prof. Marianny Nowak

XXII International Competition of Bohdan Warchal “Talents for Europe ”, Dolný Kubín Slovakia – jako uczennica prof. Aleksandry Lesner