Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”


Z inicjatywy pani Barbary Buchwald i pani Lucyny Kamińskiej

nasze dzieci mają okazję pomóc dzieciom w dalekiej Afryce.

Te dyplomy mówią same za siebie. 

Dziękujemy!