Komunikat pedagoga – opinie PPP i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

jeśli Państwa dzieci posiadają opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zachęcam do dostarczenia dokumentów do szkoły. Zapraszam również w celu uzgodnienia terminów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jeżeli chcą Państwo, by dzieci korzystały z tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.