ul. Solna 12, 61-736 Poznań
tel. i fax: 61 852-28-55 lub 61 852-04-01
posm@op.pl

Telefony wewnętrzne – końcowe trzy cyfry:
sekretariat: 105
kadry: 109
kierownik administracji: 110
księgowość: 111
magazyn instrumentów: 114
pracownia lutnicza: 115
portiernia – b. muz.: 116
portiernia – b. ogóln.: 118
świetlica: 119 lub tel. kom. 534-09-57-78
fax: 120
pedagog i psycholog: 123
pielęgniarka: 126