Szanowni Państwo,

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych organizuje kolejny Szkolny Konkurs Lubimy śpiewać. Zapraszamy wszystkich uczniów z klas od IV-VIII do wzięcia   udziału. Konkurs odbędzie się  13  lutego 2019 roku w Sali lustrzanej w godzinach lekcyjnych.  W programie  znajdują się wyłącznie pieśni Stanisława Moniuszki. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań programowych i przebiegu konkursu zawiera poniższy Regulamin. Zgłoszenia do konkursu przyjmować będą nauczyciele kształcenia słuchu do 7 stycznia 2019 roku.

Nuty do pobrania        KLASA 4     |    KLASA 5-6    |   KLASA 7-8

Aleksandra Godlewska-Szulc- kierownik sekcji


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „LUBIMY ŚPIEWAĆ”

Cel imprezy – Promowanie twórczości  Stanisława Moniuszki oraz upowszechnienie śpiewu wśród dzieci

 1. Organizatorem konkursu jest sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego.
 2. Konkurs odbędzie się 13.02 2019 roku w Sali lustrzanej.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego z klas IV- VIII.
 4. Konkurs przebiega w jednym etapie.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w formie przesłuchania przed jury bez udziału publiczności.
 6. Program konkursu obejmuje wykonanie jednej spośród
  wymienionych dla poszczególnych klas pieśni Stanisława Moniuszki:

Klasa IV

 • Chłopek –  sł. K. Brodziński
 • Pieśń wójta – sł. L. Kondratowicz
 • Kozak – sł. J. Czeczot
 • Dąbrowa – sł. J. Czeczot
 • Złota rybka – sł. J. Zachariasiewicz

 Klasa V- VI

 • Rada – sł. L. Kondratowicz
 • Pieśń wieczorna – sł. L. Kondratowicz
 • Hulanka – sł. S. Witwicki    
 • Prząśniczka – sł. J. Czeczot 
 • Krakowiaczek – sł. E. Wasilewski
 • Jaskółeczka – sł. W. Pol                 

 Klasa VII – VIII

 • Stary Kapral  – sł. L. Kondratowicz
 • Znasz-li ten kraj –  sł. A. Mickiewicz  
 • Pieśń wojenna –  sł. J. Kościelski 
 •  Dziad i baba – sł. J.L. Kraszewski 
 • Chochlik  – sł. A. E. Odyniec                                                                    
 1. Piosenki muszą być wykonane z pamięci.
 2. Jury konkursu powołane jest przez organizatorów.
 3. Zasady punktacji i przyznawania nagród jurorzy ustalają
  w oparciu o następujące kryteria:
 • Wykonanie techniczne ( intonacja, dykcja, znajomość utworu )
 • Interpretacja (dynamika, tempo, artykulacja, ogólne wrażenie artystyczne)
 • Prezentacja na scenie (swoboda, śmiałość, natężenie głosu)
 • Trafność doboru repertuaru pod kątem umiejętności technicznych i interpretacyjnych uczestnika.
  1. Kolejność występów uczestników ustalana jest w wyniku losowania przeprowadzonego bezpośrednio przed konkursem.
  2. Materiały nutowe dla uczestników będą do pobrania ze strony www szkoły.
  3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom akompaniatora.
  4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i ocenę cząstkową  bardzo dobrą z kształcenia słuchu, a laureaci nagrody i ocenę celującą cząstkową z kształcenia słuchu.