Pedagog i psycholog - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Patrycja Miśko-Głazaczow
pedagog szkolny / (gabinet 111a)

telefon : 505 363 729

Godziny pracy:
Poniedziałek: 12.00 – 17.00
Wtorek: 8.00 – 13.00 lub 10.00 – 15.00
Środa: 10.00 – 13.00
Czwartek: 8.20 – 13.20
Piątek: 10.00 – 14.00

Dyżur stały dla Rodziców/Opiekunów:
Poniedziałek: godz. 15.30  – 17.00
Wtorek: godz.   8.00 – 10.00
(proszę o wiadomość poprzez Librus lub sms/telefon celem poinformowania o przybyciu do poniedziałku do godz.20.00)

W przypadku pozostałych dni i godzin zalecam, żeby spotkania uzgadniać telefonicznie, ponieważ prowadzę zajęcia z uczniami, a także może się zdarzyć, że będę poza gabinetem (warsztaty, zajęcia w klasach, obserwacje lekcji itp.).
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
psycholog szkolny

telefon: 606 251 137

Zakres realizowanej pomocy psychologicznej:
1. Diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się przedmiotów muzycznych.
2. Reedukacja trudności w uczeniu się przedmiotów muzycznych.
3. Określanie struktury zdolności ogólnych i muzycznych.
4. Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych (przygotowanie psychologiczne do konkursów wykonawczych).
5. Diagnoza szczegółowej struktury predyspozycji muzycznych w przypadku zmiany specjalności muzycznej (m.in. zmiana instrumentu).
6. Diagnoza i terapia tremy.
7. Diagnoza i terapia osobowości.
8. Diagnoza i terapia trudności wychowawczych.


Wróć do spisu treści