Płatności i konta - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Numer rachunku bankowego do opłat za basen:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 68 1020 4027 0000 1402 0859 2240

Numer rachunku bankowego do składek na Radę Rodziców POSM I st. im. H. Wieniawskiego:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854

Numer rachunku bankowego POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 51 1020 4027 0000 1902 1263 6231

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docillis:
BZ WBK S.A. IX O. w Poznaniu, nr konta: 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900
       
Wróć do spisu treści