Dyrektor 

 mgr Grzegorz Burandt

piątek  11.00 – 12.00

 

Wicedyrektorzy

ds. ogólnokształcących – mgr Romualda Błoszyk

środa  14.00 – 15.00

 

ds. muzycznych – mgr Agnieszka Nowak

wtorek  8.00 – 9.00