Dyrektor 

 mgr Agnieszka Nowak

wtorek  8.00 – 9.00

 

Wicedyrektorzy

ds. ogólnokształcących – mgr Romualda Błoszyk

wtorek  13.00 – 14.00

 

ds. muzycznych – mgr Emilia Szyszka

piątek 14.00 – 15.00