Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS działa przy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I° nr 1 im. Henryka Wieniawskiego od dnia 24 listopada 1999 r. Praca Stowarzyszenia ukierunkowana jest na najmniej efektowny a zarazem najważniejszy etap tworzenia dorobku społeczeństwa: NA ROZWÓJ DZIECI.

Prowadzimy przedszkole artystyczne Plastonutki (całodzienne i popołudniowe), wspomagamy Szkołę w edukacji i wychowaniu uczniów, w dokształcaniu nauczycieli, organizujemy koncerty. Przedsięwzięciem największym jest Festiwal Muzyczny dla Dzieci (corocznie w czerwcu). Wspomagamy materialnie dzieci uzdolnione poprzez fundowanie stypendiów.

STRONA STOWARZYSZENIA