Przetargi - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
data wpisu: 8 lipca 2019 r.
Informacja o wyborze oferty
"Dostawa kontrabasu 1/8 do POSM I st. nr 1"


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
data wpisu: 27 czerwca 2019 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej, położonego w Poznaniu przy ul. Solnej 12"


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
data wpisu: 19 czerwca 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
"Remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej, położonego w Poznaniu przy ul. Solnej 12"


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
data wpisu: 17 czerwca 2019 r.
Informacja o wyborze oferty
"Remont parkietu w sali rytmiki 004 POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego"


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
data wpisu: 4 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
"Remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej, położonego w Poznaniu przy ul. Solnej 12"


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):


Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej:


Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty:


Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy:

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków:

Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiar robót:


Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Wróć do spisu treści