Rekrutacja - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 :
Pierwszy etap rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 8-9 maja. Drugi etap rekrutacji będzie miał miejsce w dniach 13-14 maja.  Aby zgłosić się do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy i załączników dostępnych poniżej w formacie Word oraz Adobe. Termin osobistego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Szkoły upływa dnia 29 kwietnia 2019 roku.
Informator
dla rodziców oraz opiekunów prawnych
kandydatów na rok szkolny 2019/2020:


Zakres badań
rekrutacyjnych
dla kandydatów
do POSM I st. nr 1
(rekrutacja 2019):

Karta zgłoszenia
kandydata do szkoły
(rekrutacja 2019 r.):Podanie o przyjęcie
dziecka do szkoły
(rekrutacja 2019 r.):Deklaracja rodziców
/opiekunów prawnych/
(rekrutacja 2019 r.):Zaświadczenie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej:Wróć do spisu treści