Rekrutacja 2020 - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
REKRUTACJA ONLINE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Tegoroczna rekrutacja do klasy pierwszej obejmuje kandydatów urodzonych w 2013 i 2014 roku. Wstępnie termin rekrutacji wyznaczono na 11-14 maja 2020 roku, jednak z uwagi na obecną sytuację w kraju może on ulec przesunięciu. O wszelkich zmianach zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. Z uwagi na trwające przeciążenie służb medycznych w Polsce na chwilę obecną nie wymagamy zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jednak będzie trzeba je dostarczyć w terminie późniejszym. W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy i załączników oraz wysłanie ich do nas za pośrednictwem formularza  zgłoszeniowego online. Jeżeli nie posiadają Państwo skanera zalecamy skorzystanie z aplikacji skanujących na smartfony jak Simple Scanner, Cam Scanner itp. Akceptujemy podania w formie zdjęcia. Zgłoszenia można również wypełnić na komputerze. Termin dostarczenia dokumentów do sekretariatu Szkoły upływa 24 kwietnia 2020 roku.Podanie o przyjęcie
dziecka do szkoły
(rekrutacja 2020 r.):Deklaracja rodziców
/opiekunów prawnych/
(rekrutacja 2020 r.):Informator
dla rodziców oraz opiekunów prawnych
kandydatów na rok szkolny 2020/2021:

Karta zgłoszenia
kandydata do szkoły
(rekrutacja 2020 r.):Zaświadczenie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej:Zakres badań
rekrutacyjnych
dla kandydatów
do POSM I st. nr 1
(rekrutacja 2020):

Wróć do spisu treści