Wybitny temperament


Jaś Maliński zdobył:
III nagrodę na IX Włocławskich Spotkaniach Skrzypcowych
oraz
I nagrodę i nagroda specjalna za „wybitny temperament”
na II Ogólnopolskim Konkursie ” Talenty Skrzypcowe”
Jaś jest uczniem prof. Sławomira Jarmołowicza