zgłoszenia - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Ogólnopolskiego Konkursu "Forum Młodych Pianistów"
im. Gertrudy Konatkowskiej:

kliknij, aby pobrać
w formacie PDF

kliknij, aby pobrać
w formacie Word
Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy do dnia 21 lutego 2020 roku.  Jeżeli uczestnik zgłaszany jest do konkursu listownie na adres szkoły, wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej należy dołączyć do zgłoszenia w formie papierowej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Adres szkoły do zgłoszeń drogą listowną:
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
ul. Solna 12, 61-736 Poznań

Zachęcamy do zgłoszenia uczestników konkursu drogą elektroniczną za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie przelewu oraz skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do zgłoszenia w formacie *.pdf lub *.jpg.

Wróć do spisu treści