Świetlica - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Podstawa wydania jednorazowej zgody na odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną:Karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020:

Plan pracy wychowawców Świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:

Regulamin Świetlicy szkolnej
POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego:

Roczny plan pracy Świetlicy
POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego:

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy
POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego:

Wróć do spisu treści