Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący: Bernard Żołyniak – kl. IIb
Z-ca Przewodniczącego: Anna Urbańska-Szymoszyn – kl. IVa
Sekretarz: Monika Chojnacka-Piekarek – kl. Ib
Skarbnik: Łukasz Roszyk – kl. VIa

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Tomczak – kl. Va
Katarzyna Charłampowicz-Jabłońska – kl. IVb
Karolina Sworowska – kl. Ib

Numer rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854

Pismo Rady Rodziców do rodziców uczniów POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego

Szanowni Rodzice, 30 września 2021 roku rozpoczęła swoją działalność nowa Rada Rodziców (RR) naszej szkoły. Nasza działalność oparta jest na Regulaminie RR, który załączamy do niniejszej korespondencji i prosimy się z nim zapoznać. Wsparcie rozwoju i zainteresowań naszych dzieci ze strony Nas Rodziców jest zawsze dla nas wszystkich priorytetem i dlatego chcemy nie tylko polepszać warunki nauki w naszej szkole, ale również tworzyć przyjazną atmosferę wśród szkolnej społeczności. Na realizację tych celów potrzebne są, jak się Państwo sami orientujecie, również środki finansowe. Podejmujemy działania, aby pozyskać zewnętrzne środki, przekonać darczyńców, zdobyć sponsorów, odnaleźć mecenasów oraz liczymy na wsparcie z Państwa strony.

Aby zachęcić Państwa do dobrowolnych wpłat na działalność Rady Rodziców chcielibyśmy na bieżąco informować Państwa o naszym społecznym zaangażowaniu w prace RR. Uważamy że Rodzice, którzy wpłacają pieniądze muszą wiedzieć, co Rada Rodziców zamierza z nimi zrobić i na co je przeznaczyć. Na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rady Rodziców, na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informacje dotyczące podejmowanych przez RR działań. Zamierzamy przeprowadzić takie działania, które upewnią Państwa w przekonaniu, że Rada Rodziców jest potrzebna i trzeba ją wspierać nie tylko finansowo, ale również włączając się aktywnie w jej działania. Jako Rada i Rodzice chcemy mądrze wydawać pozyskane pieniądze, dlatego też rozważnie ustalamy nasze plany finansowe, zgodnie z którymi w tym roku liczymy ze strony Państwa na wsparcie działalności Rady Rodziców w wysokości 200 złotych.

Pieniądze na Radę Rodziców proszę wpłacać na rachunek bankowy POSM I st. im. Henryka Wieniawskiego:

PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854. Dziękujmy za każdą wpłatę.

Aktualne cele i dofinansowania przez Radę Rodziców:
– Dzień Edukacji Narodowej
– wsparcie Samorządu Uczniowskiego
– wsparcie grupy harcerzy
– dofinansowanie konkursów organizowanych dla uczniów naszej szkoły
– stworzenie przestrzeni rekreacyjnej szkoły
– przeprowadzenie diagnozy szkoły
– uruchomienie możliwości uczestniczenia naszych uczniów w lekcjach pływania

Jeśli mają Państwo jakieś propozycje lub zauważają Państwo potrzeby w naszej szkole, gdzie Rada Rodziców mogłaby się zaangażować, prosimy o kontakt z „Trójką klasową”, która może Państwa propozycje przedstawić Radzie Rodziców.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie.
Prezydium Rady Rodziców POSM I st. nr 1