Puer Docilis

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis działa przy POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego od dnia 24 listopada 1999 roku. Praca Stowarzyszenia ukierunkowana jest na najmniej efektowny a zarazem najważniejszy etap tworzenia dorobku społeczeństwa: NA ROZWÓJ DZIECI. Prowadzimy przedszkole artystyczne Plastonutki (całodzienne i popołudniowe), wspomagamy Szkołę w edukacji i wychowaniu uczniów, w dokształcaniu nauczycieli, organizujemy koncerty. Przedsięwzięciem największym jest Festiwal Muzyczny dla Dzieci (corocznie w czerwcu). Wspomagamy materialnie dzieci uzdolnione poprzez fundowanie stypendiów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis
Adres: 61-736 Poznań, ul. Solna 12
Telefon: 61 852 28 55
Adres www: www.puerdocilis.plastonutki.pl
e-mail: puerdocilis@gmail.com
Rachunek bankowy: BZ WBK S.A. IX O. w Poznaniu 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900
NIP: 778-13-79-480
KRS: 0000066944