Kontakt

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego
 
Adres: ul. Solna 12, 61-736 Poznań
Godziny pracy sekretariatu: 8.00 – 15.00
Tel./fax: 61 852-28-55 lub 61 852-04-01
Adres e-mail: posm@op.pl
Adres strony internetowej: www.posm1.edu.pl
 
Telefony wewnętrzne (końcowe trzy cyfry):
Sekretariat: 105
Kadry: 109
Kierownik administracji: 110
Księgowość: 111
Magazyn instrumentów: 114
Pracownia lutnicza: 115
Portiernia – budynek muzyczny: 116
Portiernia – budynek ogólnokształcący: 118
Świetlica: 119 lub tel. komórkowy: 534-09-57-78
Fax: 120
Pedagog i Psycholog: 123
Pielęgniarka: 126

Inspektor ochrony danych osobowych: Marzena Banasiak-Mrozek
Adres e-mail IOD: iod2_oswiata@um.poznan.pl
Tel.: 885 995 493

Zastępca IODO: Jan Luciński
Adres e-mail IOD: iod7_mjo@um.poznan.pl
Tel.: 885 992 588