Dyrekcja i kadra - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Dyrekcja
POSM I st. nr 1
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

Dyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Nowak
Dyżur: wtorek  8.00 – 9.00

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących
mgr Romualda Błoszyk
Dyżur: wtorek  13.00 – 14.00

Wicedyrektor ds. muzycznych
mgr Emilia Szyszka
Dyżur: czwartek 13.00 – 14.00
Przedmioty ogólnomuzyczne :
audycje muzyczne
mgr Anna Bagazińska
mgr Anna Dolecka

kształcenie słuchu
mgr Anna Bagazińska
mgr Anna Dolecka
mgr Anna Pawełczak
mgr Aleksandra Godlewska-Szulc
mgr Jacek Pawełczak

rytmika
mgr Karolina Galant
mgr Magdalena Marcinkowska-Sauer
mgr Agnieszka Nowak

literatura muzyczna
mgr Agnieszka Kozłowska-Dąbek

zasady muzyki z elementami edycji nut
mgr Anna Bagazińska
Zespoły :
chór
mgr Anna Pawełczak

chór Do-Mi-Re-La
mgr Anna Dolecka

orkiestra
mgr Jacek Pawełczak

big-band
mgr Małgorzata Koperska
Pedagog szkolny:
mgr Patrycja Miśko-Głazaczow

Pedagog specjalny:
mgr Joanna Józefiak

Psycholog szkolny:
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
mgr Aleksandra Wojtaszek

Przedmioty ogólnokształcące:
historia
mgr Wojciech Wrzyszcz
język polski
mgr Agnieszka Baranowska-Musik
mgr Szymon Małecki
język angielski
mgr Romualda Błoszyk
mgr Angelika Zaremba
mgr Sylwia Nowak
język niemiecki
mgr Maria Kaiser
matematyka
mgr Monika Michałowicz
mgr Krzysztof Imbierowicz
fizyka
mgr Elżbieta Mańczak
chemia
mgr Janina Walkowska
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Stoińska
geografia
mgr Barbara Buchwald
edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Brzozowska
mgr Kinga Drozda
mgr Celina Furtak
mgr Hanna Klupp (zastępstwo: mgr Agata Adamczewska)
mgr Ewa Leonarczyk
mgr Alicja Matuszewska
plastyka
mgr Maria Kaiser
przyroda
mgr Barbara Buchwald
etyka
mgr Maria Kaiser
mgr Magdalena Marcinkowska-Sauer
mgr Agnieszka Baranowska-Musik
religia
mgr Lucyna Kamińska (zastępstwo: mgr Justyna Bartoszyńska)
mgr Janusz Wojciechowski
wdżwr (nadobowiązkowe)
mgr inż. Anna Rybus
wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Rul
mgr Alicja Pawlak (zastępstwo:  mgr Hubert Błoch)
mgr Monika Jóźwiak
zajęcia komputerowe / informatyka / zajęcia techniczne
mgr Agnieszka Wojciechowska
nauczyciel wspomagający
mgr Joanna Józefiak
wychowawcy świetlicy
mgr Małgorzata Kara (zastępstwo: mgr Hanna Klupp, mgr Maria Trefoń)
mgr Krystyna Majorowicz
mgr Renata Lewandowska
mgr Agnieszka Piwosz
Wróć do spisu treści