Dyrekcja i kadra - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Dyrekcja
POSM I st. nr 1
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

Dyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Nowak
e-mail: agnieszka.nowak@posm1.edu.pl
Dyżur: wtorek  8.00 – 9.00

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących
mgr Romualda Błoszyk
e-mail: roma.bloszyk@posm1.edu.pl
Dyżur: wtorek  13.00 – 14.00

Wicedyrektor ds. muzycznych
mgr Emilia Szyszka
e-mail: emilia.szyszka@posm1.edu.pl
Dyżur: czwartek 13.00 – 14.00
Przedmioty ogólnomuzyczne :
audycje muzyczne
mgr Anna Bagazińska
e-mail: anna.bagazinska@posm1.edu.pl

mgr Anna Dolecka
e-mail: anna.dolecka@posm1.edu.pl

kształcenie słuchu
mgr Anna Bagazińska
e-mail: anna.bagazinska@posm1.edu.pl

mgr Anna Dolecka
e-mail: anna.dolecka@posm1.edu.pl

mgr Anna Pawełczak
e-mail: anna.pawelczak@posm1.edu.pl

mgr Aleksandra Godlewska-Szulc
e-mail: aleksandra.godlewska-szulc@posm1.edu.pl

mgr Jacek Pawełczak
e-mail: jacek.pawelczak@posm1.edu.pl

rytmika
mgr Karolina Galant
e-mail: karolina.galant@posm1.edu.pl

mgr Magdalena Marcinkowska-Sauer
e-mail: magdalena.marcinkowska-sauer@posm1.edu.pl

mgr Agnieszka Nowak
e-mail: agnieszka.nowak@posm1.edu.pl

literatura muzyczna
mgr Agnieszka Kozłowska-Dąbek
e-mail: agnieszka.kozlowska-dabek@posm1.edu.pl

zasady muzyki z elementami edycji nut
mgr Anna Bagazińska
e-mail: anna.bagazinska@posm1.edu.pl
Zespoły :
chór
mgr Anna Pawełczak
e-mail: anna.pawelczak@posm1.edu.pl

chór Do-Mi-Re-La
mgr Anna Dolecka
e-mail: anna.dolecka@posm1.edu.pl

orkiestra
mgr Jacek Pawełczak
e-mail: jacek.pawelczak@posm1.edu.pl

big-band
mgr Małgorzata Koperska
e-mail: malgorzata.koperska@posm1.edu.pl
Pedagog szkolny:
mgr Patrycja Miśko-Głazaczow
e-mail: patrycja.misko-glazaczow@posm1.edu.pl

Psycholog szkolny:
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
e-mail: malgorzata.sierszenska-leraczyk@posm1.edu.pl

mgr Aleksandra Wojtaszek
e-mail: aleksandra.wojtaszek@posm1.edu.pl
Przedmioty ogólnokształcące:
historia
mgr Wojciech Wrzyszcz (zastępstwo: mgr Miłosz Nowak)
e-mail: milosz.nowak@posm1.edu.pl
język polski
mgr Agnieszka Baranowska-Musik
e-mail: agnieszka.baranowska-musik@posm1.edu.pl
mgr Szymon Małecki
e-mail: szymon.malecki@posm1.edu.pl
język angielski
mgr Romualda Błoszyk
e-mail: roma.bloszyk@posm1.edu.pl
mgr Angelika Zaremba
e-mail: angelika.zaremba@posm1.edu.pl
mgr Sylwia Nowak
e-mail: sylwia.nowak@posm1.edu.pl
język niemiecki
mgr Maria Kaiser
e-mail: maria.kaiser@posm1.edu.pl
matematyka
mgr Monika Michałowicz
e-mail: monika.michalowicz@posm1.edu.pl
mgr Krzysztof Imbierowicz
e-mail: krzysztof.imbierowicz@posm1.edu.pl
fizyka
mgr Elżbieta Mańczak
e-mail: elzbieta.manczak@posm1.edu.pl
chemia
mgr Janina Walkowska
e-mail: janina.walkowska@posm1.edu.pl
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Stoińska
e-mail: agnieszka.stoinska@posm1.edu.pl
geografia
mgr Barbara Buchwald
e-mail: barbara.buchwald@posm1.edu.pl
edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Brzozowska
e-mail: joanna.brzozowska@posm1.edu.pl
mgr Kinga Drozda
e-mail: agata.adamczewska@posm1.edu.pl
mgr Celina Furtak
e-mail: magdalena.kuciak@posm1.edu.pl
mgr Agata Kamrowska (zastępstwo: mgr Ewa Leonarczyk)
e-mail: ewa.leonarczyk@posm1.edu.pl
mgr Hanna Klupp (zastępstwo: mgr Agata Adamczewska)
e-mail: agata.adamczewska@posm1.edu.pl
mgr Ewa Leonarczyk
e-mail: ewa.leonarczyk@posm1.edu.pl
mgr Alicja Matuszewska
e-mail: alicja.matuszewska@posm1.edu.pl
plastyka
mgr Maria Kaiser
e-mail: maria.kaiser@posm1.edu.pl
przyroda
mgr Barbara Buchwald
e-mail: barbara.buchwald@posm1.edu.pl
etyka
mgr Maria Kaiser
e-mail: maria.kaiser@posm1.edu.pl
mgr Magdalena Marcinkowska-Sauer
e-mail: magdalena.marcinkowska-sauer@posm1.edu.pl
mgr Agnieszka Baranowska-Musik
e-mail: agnieszka.baranowska-musik@posm1.edu.pl
religia
mgr Lucyna Kamińska
e-mail: lucyna.kaminska@posm1.edu.pl
mgr Janusz Wojciechowski
e-mail: janusz.wojciechowski@posm1.edu.pl
wdżwr (nadobowiązkowe)
mgr inż. Anna Rybus
e-mail: anna.rybus@posm1.edu.pl
wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Rul
e-mail: tomasz.rul@posm1.edu.pl
mgr Alicja Pawlak (zastępstwo:  mgr Hubert Błoch)
e-mail: hubert.bloch@posm1.edu.pl
mgr Monika Jóźwiak
e-mail: monika.jozwiak@posm1.edu.pl
zajęcia techniczne / technika
mgr Julia Śliwińska-Szajek
e-mail: julia.sliwinska-szajek@posm1.edu.pl
zajęcia komputerowe / informatyka
mgr Kinga Kielich
e-mail: kinga.kielich@posm1.edu.pl
nauczyciel wspomagający
mgr Joanna Józefiak
e-mail: joanna.jozefiak@posm1.edu.pl
wychowawcy świetlicy
mgr Małgorzata Kara
e-mail: malgorzata.kara@posm1.edu.pl
mgr Krystyna Majorowicz
e-mail: krystyna.majorowicz@posm1.edu.pl
mgr Renata Lewandowska
e-mail: renata.lewandowska@posm1.edu.pl
mgr Agnieszka Piwosz
e-mail: agnieszka.piwosz@posm1.edu.pl
Wróć do spisu treści