Informacje dotyczące rekrutacji

1. Nowo przyjęci uczniowie zostaną podzieleni na dwie klasy według kryterium wieku.

2. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców nowoprzyjętych uczniów do klasy pierwszej
w czwartek 9 czerwca 2022 roku godzinie 16.30 w świetlicy. Obecność obowiązkowa.

– proszę przynieść (w kopercie) 2 fotografie dziecka oraz podać następujące dane: datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, dowód przekazania ucznia ze szkoły rejonowej oraz bilans sześciolatka.

3. Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej oraz do klas wyższych przewidziana jest na czerwiec 2022 roku Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły codziennie do godziny 15.00.

Dyrekcja POSM I st. nr 1