Informacje dotyczące rekrutacji

Logo Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przedstawia zielone drzewo z sylwetką patrona Henryka Wieniawskiego na żółtym tle w centralnej części drzewa. Poniżej rysunku znajduje się pełna nazwa szkoły.

1. Nowo przyjęci uczniowie zostaną podzieleni na dwie klasy według kryterium wieku.

2. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców nowoprzyjętych uczniów do klasy pierwszej
w czwartek 9 czerwca 2022 roku godzinie 16.30 w świetlicy. Obecność obowiązkowa.

– proszę przynieść (w kopercie) 2 fotografie dziecka oraz podać następujące dane: datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, dowód przekazania ucznia ze szkoły rejonowej oraz bilans sześciolatka.

3. Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej oraz do klas wyższych przewidziana jest na czerwiec 2022 roku Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły codziennie do godziny 15.00.

Dyrekcja POSM I st. nr 1