Komunikat dotyczący zajęć w dniach od 30 października do 3 listopada 2023 roku

Logo Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przedstawia zielone drzewo z sylwetką patrona Henryka Wieniawskiego na żółtym tle w centralnej części drzewa. Poniżej rysunku znajduje się pełna nazwa szkoły.

Uprzejmie przypominamy, że dni od 30 października (poniedziałek) do 3 listopada 2023 roku (piątek) w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego