Dane kontaktowe - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Dane kontaktowe :
Poznańska Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1

im. Henryka Wieniawskiego

Adres : ul. Solna 12, 61-736 Poznań

Godziny pracy sekretariatu : 8.00 - 15.00

Tel. / fax : 61 852-28-55 lub 61 852-04-01

Telefony wewnętrzne (końcowe trzy cyfry):
Sekretariat: 105
Kadry: 109
Kierownik administracji: 110
Księgowość: 111
Magazyn instrumentów: 114
Pracownia lutnicza: 115
Portiernia – b. muz.: 116
Portiernia – b. ogóln.: 118
Świetlica: 119 lub tel. komórkowy: 534-09-57-78
Fax: 120
Pedagog i Psycholog: 123
Pielęgniarka: 126

Adres e-mail : posm@op.pl
Adres strony internetowej : www.posm1.edu.pl

Inspektor ochrony danych osobowych : Marzena Banasiak-Mrozek  
Adres e-mail IOD: iod2_oswiata@um.poznan.pl
Mapa dojazdowa do szkoły :
Wróć do spisu treści