Konkurs "Mistrzowie Klawiatury 2019" - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Formularz zgłoszeniowy uczestnika do Szkolnego Konkursu Pianistycznego "Mistrzowie Klawiatury 2019":

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO
Mistrzowie Klawiatury 2019


1. Szkolny Konkurs Pianistyczny „Mistrzowie Klawiatury 2019” ma charakter konkursu, w którym mogą brać udział uczniowie klas fortepianu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Celem konkursu jest :
- konfrontacja dokonań uczniów POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego
- stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności
- wymiana doświadczeń pedagogicznych
- podnoszenie poziomu pedagogiki fortepianowej

2. Organizatorem Szkolnego Konkursu Pianistycznego „Mistrzowie Klawiatury 2019” jest Sekcja Instrumentów Klawiszowych w  POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego.

3. Szkolny Konkurs Pianistyczny „Mistrzowie Klawiatury 2019” przebiegać będzie w czterech kategoriach :
a)       kategoria I – uczniowie kl. I i II cyklu sześcioletniego
b)       kategoria II – uczniowie kl. III i IV cyklu sześcioletniego
c)       kategoria III – uczniowie kl. V i VI cyklu sześcioletniego
d)       Kategoria  IV – uczniowie kl. VII i VIII cyklu sześcioletniego

4. Szkolny Konkurs Pianistyczny „Mistrzowie Klawiatury 2019” odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku
w Sali Kameralnej POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

5. Zgłoszenia uczestników  oraz wpisowe w wysokości 30 zł. należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 roku w sekretariacie  POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

6.  Program Konkursu :
a/ utwór z epoki baroku
b/ utwór o charakterze wirtuozowskim
c/ utwór dowolny

7. Prezentacje artystyczne uczestników będzie oceniać trzyosobowe Jury.
8. Decyzje Jury są nieodwołalne.

10. Jury oceniać będzie osobno w skali punktowej od 1-25 pkt.

11.  Zdobywcy czołowych nagród w każdej kategorii otrzymają tytuł laureata.

12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.

13. Program należy wykonać z pamięci, nie uwzględniając repetycji z wyjątkiem oznaczenia da capo.

14. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej.

15. Więcej informacji dotyczących konkursu będzie można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.posm1.edu.pl

Wróć do spisu treści