Pedagog szkolny

Patrycja Miśko-Głazaczow
pedagog szkolny (gabinet 111a)

telefon: +48 505 363 729

W przypadku pozostałych dni i godzin zaleca się, aby spotkania uzgadniać telefonicznie, ponieważ pedagog szkolny prowadzi zajęcia z uczniami, a także może się zdarzyć, że będzie poza gabinetem (warsztaty, zajęcia w klasach, obserwacje lekcji itp.).