Pedagog i psycholog - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Patrycja Miśko-Głazaczow
pedagog szkolny / (gabinet 111a)

telefon : 505 363 729

W przypadku pozostałych dni i godzin zaleca się, aby spotkania uzgadniać telefonicznie, ponieważ pedagog szkolny prowadzi zajęcia z uczniami,
a także może się zdarzyć, że będzie poza gabinetem (warsztaty, zajęcia w klasach, obserwacje lekcji itp.).
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
psycholog szkolny

telefon: 606 251 137

Zakres realizowanej pomocy psychologicznej:
1. Diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się przedmiotów muzycznych.
2. Reedukacja trudności w uczeniu się przedmiotów muzycznych.
3. Określanie struktury zdolności ogólnych i muzycznych.
4. Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych (przygotowanie psychologiczne do konkursów wykonawczych).
5. Diagnoza szczegółowej struktury predyspozycji muzycznych w przypadku zmiany specjalności muzycznej (m.in. zmiana instrumentu).
6. Diagnoza i terapia tremy.
7. Diagnoza i terapia osobowości.
8. Diagnoza i terapia trudności wychowawczych.


Wróć do spisu treści