Płatności i konta

Numer rachunku bankowego do składek na Radę Rodziców POSM I st. im. H. Wieniawskiego:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854

Numer rachunku bankowego do opłat za korzystanie z instrumentu:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 07 1020 4027 0000 1402 1263 6298

Numer rachunku bankowego POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 51 1020 4027 0000 1902 1263 6231

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docillis:
Santander Bank Polska S.A. 9. w Poznaniu, nr konta: 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900