Psycholog szkolny

dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
psycholog szkolny

telefon: +48 606 251 137

Zakres realizowanej pomocy psychologicznej:
1. Diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się przedmiotów muzycznych.
2. Reedukacja trudności w uczeniu się przedmiotów muzycznych.
3. Określanie struktury zdolności ogólnych i muzycznych.
4. Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych (przygotowanie psychologiczne do konkursów wykonawczych).
5. Diagnoza szczegółowej struktury predyspozycji muzycznych w przypadku zmiany specjalności muzycznej (m.in. zmiana instrumentu).
6. Diagnoza i terapia tremy.
7. Diagnoza i terapia osobowości.
8. Diagnoza i terapia trudności wychowawczych.