Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty „Puer Docilis”

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY:

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty „Puer Docilis” działa przy POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego od dnia 24 listopada 1999 roku. Praca Stowarzyszenia ukierunkowana jest na najmniej efektowny, a zarazem najważniejszy etap tworzenia dorobku społeczeństwa – na rozwój dzieci. Prowadzimy przedszkole artystyczne Plastonutki (całodzienne i popołudniowe), wspomagamy Szkołę w edukacji oraz wychowaniu uczniów, w dokształcaniu nauczycieli, organizujemy koncerty.  Do roku 2019 organizowaliśmy dla naszych uczniów, a potem także szkół muzycznych Wielkopolski, Festiwal Muzyczny dla Dzieci (Koszuty, Chudobczyce, Szamotuły i Tarnowo Podgórne). Wspomagamy materialnie dzieci uzdolnione poprzez fundowanie stypendiów.

O NAS
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis
Adres: 61-736 Poznań, ul. Solna 12
Telefon: 61 852 28 55 (do godziny 15.00)
Adres www: www.posm1.edu.pl (zakładka Puer Docilis)
e-mail: puerdocilis@gmail.com
Rachunek bankowy: 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900 (Santander Bank)
NIP: 778-13-79-480
KRS: 0000066944

WŁADZE
Prezes Zarządu: Maria Stankowiak, tel. 533 203 202
Skarbnik: Dorota Karaniewicz-Biedny
Członkowie: Agnieszka Nowak, Joanna Kamińska-Drahejm, Krzysztof Imbierowicz
Komisja Rewizyjna: Joanna Furmańczyk (przewodnicząca), Hanna Kossak-Nowocień, Jacek Nowak

PLIKI DO POBRANIA:

SPRAWOZDANIA: