Puer Docilis - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS działa przy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego od dnia 24 listopada 1999 r. Praca Stowarzyszenia ukierunkowana jest na najmniej efektowny a zarazem najważniejszy etap tworzenia dorobku społeczeństwa: NA ROZWÓJ DZIECI. Prowadzimy przedszkole artystyczne Plastonutki (całodzienne i popołudniowe), wspomagamy Szkołę w edukacji i wychowaniu uczniów, w dokształcaniu nauczycieli, organizujemy koncerty. Przedsięwzięciem największym jest Festiwal Muzyczny dla Dzieci (corocznie w czerwcu). Wspomagamy materialnie dzieci uzdolnione poprzez fundowanie stypendiów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis
Adres : 61-736 Poznań, ul. Solna 12  
Telefon :  61 852 28 55
Adres www : www.puerdocilis.plastonutki.pl    
e-mail:  puerdocilis@gmail.com
Rachunek bankowy :  BZ WBK S.A. IX O. w Poznaniu 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900
NIP : 778-13-79-480
KRS : 0000066944
Wróć do spisu treści