Rada Rodziców

Pismo Rady Rodziców do rodziców uczniów POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego

Drodzy Rodzice,
Rozpoczęcie roku szkolnego to ważne wydarzenie w życiu szkoły. To też moment wyboru Nowej Rady Rodziców (RR), która rozpoczęła działalność zgodnie z Regulaminem RR w dniu 15.09.2022 r. na pierwszym zebraniu RR.

Każdy z Nas rodziców życzy sobie, aby Nasze dzieci uczyły się i spędzały długie godziny w szkole w miłych
i komfortowych warunkach. Jest czas na naukę i skupienie, ale również na rozmowy, śmiech i chwilę relaksu.

Rada Rodziców również chce wspierać dzieci i nauczycieli na każdym etapie edukacji i dla dobra całej społeczności uczniowskiej podejmuję realizację projektów, aby stworzyć odpowiednie warunki do ich dalszego rozwoju.

Nowa Rada Rodziców już od początku swojej działalności pracuje, aby cele założone na ten rok szkolny zrealizować. Jednym z większych projektów jest organizacja basenu. Mamy w planach coroczny koncert charytatywny oraz wiele mniejszych wydarzeń, których nie zabraknie w przestrzeni szkolnej. Żeby  realizować te wszystkie projekty potrzeba zaangażowania i poświęconego czasu wielu osób.  Uważamy,
że wspólnie możemy więcej.

Drodzy Rodzice zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe Rady Rodziców. Zdajemy sobie sprawę,
że wpłaty są dobrowolne, jednak należy pamiętać, że z wpłaconych składek korzystają wszyscy Uczniowie.

Dzięki wpłatom wspólnie możemy zrealizować plany.

Pragniemy podziękować wszystkim za już dokonane wpłaty oraz te które zostaną wpłacone niebawem. Sugerowana składka uwzględniająca założenia poczynione na ten rok pozwalająca realizować projekty
to 200 zł za rodzinę na rok szkolny, natomiast każda nawet najmniejsza kwota to cenne wsparcie
dla naszych uczniów.

Składkę na Radę Rodziców proszę wpłacać na rachunek bankowy POSM I st. im. Henryka Wieniawskiego:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854.

Dziękujemy za każdą wpłatę oraz zapraszamy do współpracy.
Prezydium Rady Rodziców POSM I st. nr 1

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca i Sekretarz: Monika Chojnacka – Piekarek kl. IIb
I z-ca przewodniczącej: Anna Szymoszyn kl. Va
II Z-ca przewodniczącej: Michał Charłampowicz – Jabłoński kl. Ib
Skarbnik: Łukasz Roszyk kl. VIIa

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Tomczak kl. VIa
Agnieszka Klappa kl. VIIb

Numer rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854