Rada Rodziców

Pismo Rady Rodziców do rodziców uczniów POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego (rok szkolny 2023/2024)

Drodzy Rodzice,
w dniu 21.09.2023 r. rozpoczęła pracę Nowa Rada Rodziców (RR). Poprzedni rok obfitował w szereg wizji i otwartych projektów, z których wiele udało zrealizować, w tym obiecane zajęcia basenowe.

W obecnym roku szkolnym, poza rozwijaniem dobrej współpracy RR z pozostałymi organami szkoły, oraz poza dalszym szerokim działaniem na rzecz szkoły, rodziców i dzieci, mamy wyznaczony do realizacji jeden głowny cel, czyli zrealizowanie projektu budowy linarium. Jesteśmy przekonani, że szczególnie w naszej szkole, każda okazja do dodatkowych aktywności ruchowych jest niezmiernie ważna i niezbędna.

Skupimy się także na tworzeniu nowych inicjatyw działając w ramach grup roboczych. Będziemy aktywnie zachęcać pozostałych rodziców, których mamy około 700 w naszej szkole, do udziału w tych działaniach. Liczymy na to, że przynajmniej część z Państwa posiada chęci, predyspozycje lub po prostu wyjątkową możliwość, by wesprzeć nas w różnych przedsięwzięciach, które podejmiemy.

Tradycyjnie jak co roku planujemy przeprowadzić koncert charytatywny. W poprzednim roku udało się zorganizować to wyjątkowe wydarzenie, dzięki zaangażowaniu ponad 130 uczniów naszej szkoły.

Na koniec kierujemy się do Państwa z ogromną prośbą. Abyśmy jako Rada Rodziców mogli jakkolwiek działać, potrzebujemy pozyskać fundusze. Im więcej uda się zebrać ze składek rodziców, tym więcej Rada Rodziców będzie mogła zrealizować planów nauczycieli, dyrekcji, szkoły oraz swoich. Prosimy zatem o wpłaty przez wszystkich rodziców. Sugerowana kwota wpłaty w bieżącym roku pozostaje bez zmian do roku poprzedniego i wynosi 200 zł za dziecko, natomiast istotną kwestią jest gest – wpłata jakiejkolwiek kwoty, a nie jej wysokość.

Bądźmy solidarni, dbajmy wszyscy razem o wspólne dobro, pokażmy, że każdemu z nas zależy na naszej wspólnej szkole.

Składkę na Radę Rodziców proszę wpłacać na rachunek bankowy POSM I st. im. Henryka
Wieniawskiego:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854.

Dziękujemy za każdą wpłatę oraz zapraszamy do współpracy.
Prezydium Rady Rodziców POSM I st. nr 1

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący: Michał Charłampowicz – Jabłoński kl. IIb
I z-ca przewodniczącego: Michał Walkowiak Vb
Sekretarz: Monika Chojnacka – Piekarek kl. IIIb
Skarbnik: Agnieszka Tomczak kl. VIIa
Komisja Rewizyjna:
Leonor Samerman Bustinza

Numer rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców:
PKO BP I O/Pń, nr konta: 20 1020 4027 0000 1802 0031 0854