Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na rok szkolny 2022/2023

Logo Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przedstawia zielone drzewo z sylwetką patrona Henryka Wieniawskiego na żółtym tle w centralnej części drzewa. Poniżej rysunku znajduje się pełna nazwa szkoły.

Tegoroczna rekrutacja do pierwszej klasy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego obejmuje kandydatów urodzonych w roku 2015 (w wieku 7 lat) oraz 2016 (w wieku 6 lat) i odbędzie się w terminie od 9 do 11 maja 2022 roku.

W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy i załączników, które można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki REKRUTACJA 2022. Znajdą tam Państwo również inne informacje dotyczące przebiegu rekrutacji. Podanie oraz kartę zgłoszenia można również wypełnić na komputerze.

Wszystkie dokumenty prosimy wysłać drogą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2022 roku na adres mailowy Sekretariatu Szkoły posm@op.pl.

W sobotę 2 kwietnia oraz 23 kwietnia 2022 roku, w godzinach przedpołudniowych planowane są nieodpłatne grupowe zajęcia przygotowawczo-konsultacyjne dla chętnych kandydatów. Zapisy na wybrane terminy prowadzi Sekretariat Szkoły. Wspomniane zajęcia będą połączone z Drzwiami Otwartymi Szkoły w wyżej wymienionych terminach.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Szkoły pod numerem telefonu 61 852-28-55 lub 61 852-04-01.

Do zobaczenia!