Lubimy śpiewać - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „LUBIMY ŚPIEWAĆ”

Cel imprezy – Promowanie twórczości  Stanisława Moniuszki oraz upowszechnienie śpiewu wśród dzieci

1. Organizatorem konkursu jest sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego.
2. Konkurs odbędzie się 13.02 2019 roku w Sali lustrzanej.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego z klas IV- VIII.
4. Konkurs przebiega w jednym etapie.
5. Konkurs przeprowadzony będzie w formie przesłuchania przed jury bez udziału publiczności.
6. Program konkursu obejmuje wykonanie jednej spośród wymienionych dla poszczególnych klas pieśni Stanisława Moniuszki:

Klasa IV
Chłopek –  sł. K. Brodziński
Pieśń wójta – sł. L. Kondratowicz
Kozak – sł. J. Czeczot
Dąbrowa – sł. J. Czeczot
Złota rybka – sł. J. Zachariasiewicz

Klasa V- VI
Rada – sł. L. Kondratowicz
Pieśń wieczorna – sł. L. Kondratowicz
Hulanka – sł. S. Witwicki    
Prząśniczka – sł. J. Czeczot
Krakowiaczek – sł. E. Wasilewski
Jaskółeczka – sł. W. Pol                 

Klasa VII – VIII
Stary Kapral  – sł. L. Kondratowicz
Znasz-li ten kraj –  sł. A. Mickiewicz  
Pieśń wojenna –  sł. J. Kościelski
Dziad i baba – sł. J.L. Kraszewski
Chochlik  – sł. A. E. Odyniec

7. Piosenki muszą być wykonane z pamięci.
8. Jury konkursu powołane jest przez organizatorów.
9. Zasady punktacji i przyznawania nagród jurorzy ustalają w oparciu o następujące kryteria:
- wykonanie techniczne ( intonacja, dykcja, znajomość utworu )
- interpretacja (dynamika, tempo, artykulacja, ogólne wrażenie artystyczne)
- prezentacja na scenie (swoboda, śmiałość, natężenie głosu)
- trafność doboru repertuaru pod kątem umiejętności technicznych i interpretacyjnych uczestnika.
10. Kolejność występów uczestników ustalana jest w wyniku losowania przeprowadzonego bezpośrednio przed konkursem.
11. Materiały nutowe dla uczestników będą do pobrania ze strony www szkoły.
12. Organizatorzy zapewniają uczestnikom akompaniatora.
13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i ocenę cząstkową  bardzo dobrą z kształcenia słuchu, a laureaci nagrody i ocenę celującą cząstkową z kształcenia słuchu.
Wróć do spisu treści