Wyniki Szkolnego Konkursu na muzykę do Hymnu POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego

Logo Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przedstawia zielone drzewo z sylwetką patrona Henryka Wieniawskiego na żółtym tle w centralnej części drzewa. Poniżej rysunku znajduje się pełna nazwa szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 został ogłoszony przez Dyrekcję POSM I st. nr 1  konkurs na skomponowanie muzyki do nowego hymnu szkolnego. Podstawą był tekst  napisany przez naszą absolwentkę Agatę Szulc-Woźniak – pt. „Muzo przepiękna”.

W konkursie mogli wziąć udział  nauczyciele, rodzice oraz uczniowie POSM I st. nr 1 i POSM II st.

 Dnia 17 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie:

– prof. dr. hab. Zbigniew Kozub – Akademia Muzyczna w Poznaniu Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki – przewodniczący
– mgr Agnieszka Nowak – dyrektor POSM I st. nr 1
– mgr Emilia Szyszka – wicedyrektor POSM I st. nr 1
– mgr Aleksandra Godlewska-Szulc – kierownik sekcji ogólnomuzycznej
– mgr Szymon Małecki – polonista
– mgr Dariusz Piotrowski – przedstawiciel Rady Rodziców POSM I st. nr 1
– Marceli Klappa – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego POSM I st. nr 1

Komisja wysłuchała wszystkich nadesłanych prac.

Decyzją Jury nowym hymnem szkoły zostanie kompozycja Pani Kingi Książczyk i Pana Konrada Książczyka.

Członkowie Jury dziękują wszystkim autorom nadesłanych prac, gratulują wspaniałej wyobraźni i pięknych kompozycji.