Zdalna Szkoła + - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.
Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.
Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł

Wróć do spisu treści