Zdalna szkoła+

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów
z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi
do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł