Zebranie Rady Pedagogicznej 29.08.2022

Logo Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przedstawia zielone drzewo z sylwetką patrona Henryka Wieniawskiego na żółtym tle w centralnej części drzewa. Poniżej rysunku znajduje się pełna nazwa szkoły.

Zebranie Rady Pedagogicznej POSM I st. nr 1 odbędzie się w Sali Kameralnej w poniedziałek 29 sierpnia 2022 roku w godzinach 09.30 – 11.30.

Szkolenie „Seksualność ucznia w kontekście dystrofii płciowej” dla wszystkich nauczycieli bezpośrednio po zakończeniu spotkania Rady Pedagogicznej. Planowany czas szkolenia – 2 godziny zegarowe.

Obecność obowiązkowa.

Dyrekcja POSM I st. nr 1