zgłoszenia - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego "Forum Młodych Pianistów"
im. Gertrudy Konatkowskiej:
Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy do dnia 21 lutego 2020 roku.  Jeżeli uczestnik zgłaszany jest do konkursu listownie na adres szkoły, wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej należy dołączyć do zgłoszenia w formie papierowej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Adres szkoły do zgłoszeń drogą listowną:
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
ul. Solna 12, 61-736 Poznań

Zachęcamy do zgłoszenia uczestników konkursu drogą elektroniczną za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie przelewu oraz skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do zgłoszenia w formacie *.pdf lub *.jpg.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można przesyłać również na adres mailowy sekretarza konkursu: konradksiazczyk@vp.pl
Wróć do spisu treści