Dyrekcja POSM I st. nr 1

Dyrektor Szkoły:
mgr Agnieszka Nowak
Dyżur: wtorek 8.00 – 9.00

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących:
mgr Romualda Błoszyk
Dyżur: wtorek 13.00 – 14.00

Wicedyrektor ds. muzycznych:
mgr Emilia Szyszka
Dyżur: czwartek 13.00 – 14.00