Dyrekcja POSM I st. nr 1

Dyrektor Szkoły:
mgr Agnieszka Nowak
Dyżur:
poniedziałek 13:30-14:00
wtorek 8:00 – 8:30

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących:
mgr Romualda Błoszyk
Dyżur:
wtorek 13:00-13:30
czwartek 8:00-8:30

Wicedyrektor ds. muzycznych:
mgr Emilia Szyszka
Dyżur:
poniedziałek 13:00 – 14:00