Konkurs na nowy hymn szkolny POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego

Logo Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przedstawia zielone drzewo z sylwetką patrona Henryka Wieniawskiego na żółtym tle w centralnej części drzewa. Poniżej rysunku znajduje się pełna nazwa szkoły.

Dyrekcja Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 serdecznie zaprasza wszystkich uczniów, pedagogów oraz rodziców do udziału w konkursie na stworzenie nowego hymnu naszej i wyłonienia najlepszej melodii skomponowanej do słów autorstwa Pani Agaty Szulc-Woźniak – „Muzo przepiękna”.

W pracach jury wezmą udział:
– prof. dr hab. Zbigniew Kozub (przewodniczący) – Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki AM w Poznaniu
– mgr Agnieszka Nowak – Dyrektor POSM I st. nr 1
– mgr Emilia Szyszka – Wicedyrektor POSM I st. nr 1
– mgr Aleksandra Godlewska-Szulc – kierownik sekcji ogólnomuzycznej POSM I st. nr 1
– mgr Szymon Małecki – polonista
– mgr Dariusz Piotrowski – przedstawiciel Rady Rodziców POSM I st. nr 1
– Marceli Klappa – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego POSM I st. nr 1

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 6 maja 2024 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20 maja 2024 roku. Poniżej udostępniamy regulamin konkursu oraz tekst „Muzo przepiękna”.

Pliki do pobrania: