Ostatnie pożegnanie Leona Ratajczaka

Zdjęcie przedstawia Leona Ratajczaka.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanego nauczyciela naszej szkoły – Leona Ratajczaka.

Zmarłego pożegnamy w poniedziałek, 13 czerwca 2022r. o godzinie 10.15 na cmentarzu przy ul. Nowina (Jeżyce).

Leon Ratajczak był związany z naszą szkołą w latach 1982 – 1983. Był początkowo zastępcą Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych, a po jego rozwiązaniu – w PPSM, gdzie w roku szkolnym 1985/86 pełnił funkcję Dyrektora. Przeprowadzał szkołę przez trudny czas transformacji ustrojowej, starając się, by było to jak najmniej dotkliwe dla uczniów i pracowników.

Był nauczycielem historii – bardzo lubianym i szanowanym przez uczniów. Zawsze świetnie przygotowany – wykładał ciekawie, z pasją, uatrakcyjniając lekcje m. in. „scenkami historycznymi”, granymi przez uczniów. Zawsze spokojny, cierpliwy, empatyczny i znający dobrze wszystkich swoich wychowanków – dostrzegał w każdym przede wszystkim jego mocne strony i wspierał w pokonywaniu trudności. Był sprawiedliwy: jasno stawiał wymagania i konsekwentnie wymagał ich realizacji. Prowadzone przez Niego kółko historyczne – choć odbywało się w wolne soboty – gromadziło sporą grupę uczniów, chętnych do słuchania ciekawych opowieści z przeszłości, a także do spacerów po Poznaniu i poznawania historii naszego grodu.

Jako dyrektor Leon Ratajczak był kompetentny, zdyscyplinowany, wymagający (najwyższe wymagania stawiał sobie). Potrafił docenić zaangażowanie pracowników i uczniów. W pamięci współpracowników pozostanie jako człowiek wielkiej kultury, życzliwy, z jednakowym szacunkiem traktujący każdego pracownika (niezależnie od zajmowanego stanowiska), ucznia czy rodzica. Po latach odwiedzając szkołę z taką samą życzliwością i spokojnym uśmiechem rozmawiał z każdym spotkanym kolegą, dawnym uczniem…

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o Nim”.

– pracownicy i wychowankowie z POSM nr 1 im. H. Wieniawskiego