Popołudniowe zajęcia rytmiczne w przedszkolu artystycznym „Plastkonutki”

Zdjęcie przedstawia dziecko grające pałkami na dzwonkach.

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole Artystyczne „Plastonutki” wznawia popołudniowe zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 5 –6 lat. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu w budynku POSM I st. nr 1 przy ul. Solnej 12.

W razie potrzeby istnieje możliwość utworzenia przedpołudniowej grupy sobotniej oraz grupy dla dzieci 4-5 letnich. Zajęcia poprowadzi mgr Anna Bogusławska, a rozpoczną się one z dniem 20 września 2021 roku.

Dokładne terminy zajęć zostaną podane około 10 września 2021 roku.

Zapisy i dodatkowe informacje – sekretariat POSM I st. nr 1 pod numerem telefonu 61 852 28 55.

Metoda rytmiki w edukacji małego dziecka niesie ogromny potencjał edukacyjny i wychowawczy. Specyfika ćwiczeń rytmicznych pozwala na rozwijanie umiejętności matematycznych, kształtuje orientację przestrzenną, a także świadomość własnego ciała. Wiele z nich opiera się na śpiewie, rytmizacji tekstu, co sprzyja rozwijaniu umiejętności lingwistycznych.

Panująca na zajęciach atmosfera zabawy pozbawionej niezdrowej rywalizacji wymaga zachowania swoistej dyscypliny pracy, uczy skupienia i koncentracji. Podejmowane aktywności słuchowo-ruchowe pozwalają na realizację własnych pomysłów, przy czym uczestnictwo w działaniach grupowych staje się właśnie źródłem inspiracji pomysłami innych i wymaga dostosowania się do działań kolektywnych. Dziecko uczy się zatem nie tylko kreatywności, lecz także akceptacji pomysłów innych osób, czyli funkcjonowania i współpracy w grupie. Radosne lekcje rytmiki to nie tylko okazja do umuzykalnienia dzieci, ale także nieoceniona pomoc w przygotowaniu ich do wymagających szeregu umiejętności i kompetencji społecznych obowiązków szkolnych.

Zapraszamy!