Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Logo Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przedstawia zielone drzewo z sylwetką patrona Henryka Wieniawskiego na żółtym tle w centralnej części drzewa. Poniżej rysunku znajduje się pełna nazwa szkoły.

Plan rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 4 września 2023 roku:
7.45 – Msza św. (kościół p.w. św. Wojciecha)
8.30 – Spotkanie uczniów klas pierwszych i szósty – 1a i 6a w świetlicy, 1b i 6b w sali 04
9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali koncertowej,
10.00 – Spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych,
10.30 – Zebranie rodziców klas pierwszych z kadrą kierowniczą, psychologiem, pedagogiem, instrumentalistami i dyrekcją szkoły w sali kameralnej (dzieci pod opieką wychowawców i pań ze świetlicy)
11.30 – Indywidualne uzgadnianie planów z nauczycielami instrumentalistami (klasy pierwsze). Obecność nauczycieli uczących pierwszaki obowiązkowa.

Dyrekcja POSM I st. nr 1
im. Henryka Wieniawskiego